Práce v ESN není oceněna finančně, ale mnohem příjemnějším způsobem: svou odměnu si můžeš vybrat sám! Dobře si pročti, co ti členství v ESN může přinést.

Vymysli si odměnu

Náš nově zavedený, velmi oblíbený a hojně využívaný program Vymysli si odměnu spočívá v tom, že aktivní členové ESN si mohou vybrat, co chtějí za odměnu za svou práci. Jestli si přejí permanentku na bazén, kurz paraglidingu nebo zdarma výlet do Vídně se zahraničními studenty. Přání jsou plněna vždy s přihlédnutím k aktivitě člena a k jeho přínosu pro organizaci.

Národní a mezinárodní setkání

Členství v ESN tě může přivést k mnoha příležitostem, kdy budeš organizaci reprezentovat na národní či mezinárodní úrovni Erasmus Student Network. Několikrát ročně se konají Národní Platformy, kde se scházejí zástupci jednotlivých lokálních sekcí ESN CZ, jednají a školí se v oblastech, které si vyberou. Několikrát ročně se také konají nadnárodní setkání ESN International - například CEP (Central European Platform), AGM (Annual General Meeting) atd, a na všech vždy máme své zástupce. Navíc se na těchto setkáních potkáš se skutečně inspirujícími lidmi, kteří tě možná namotivují zamířit mnohem, mnohem výše, než jsi kdy hodlal mířit.

Manažerské zkušenosti

I v neziskové studentské organizaci lze dělat management na vysoké úrovni! Vzhledem k tomu, že člověka bez jakýchkoli zkušeností jen tak do managementu nepustí, jsou právě studentské organizace skvělým startem pro tvou kariéru. U nás navíc dostaneš prostor realizovat své vlastní nápady - vzhledem k tomu, že jsme mladá organizace, se neustále vyvíjíme a posunujeme vpřed a jsme otevřeni novým nápadům.

Teambuildingy

ESN nepořádá jen události pro zahraniční studenty. Má i vlastní několikadenní teambuildingové akce, díky kterým v organizaci panují přátelské vztahy, což je jedna z našich zásad. Snažíme se každý semestr alespoň jednou vyjet někam do hor a užít si trochu relaxu, občas spojeného i s užitečným školením.

Náš tým na teambuildingu na jižní Moravě.

Vlastní školící centrum

V roce 2012 se uvnitř ESN zcela přirozeným způsobem vyvinulo interní školící centrum. Pro členy ESN se pořádalo čím dál více školení a začali získávat taky přednost na různých školeních a přednáškách organizovaných jinými institucemi díky tomu, že na nich prokazovali aktivitu. Proto se prezident ESN rozhodl tento jev pojmenovat a dále rozvíjet - členové ESN se nyní díky internímu školícímu centru pravidelně školí v oblastech, které je zajímají - Project Management, Grafický Design, Marketing apod. Máme za sebou taky prestižní školení GrowJob Institute.

Kontakt se zahraničními studenty

Ačkoliv je práce v ESN zejména o řízení, nikdo z nás se neokrádá o to, proč to všechno vlastně děláme: kontakt s lidmi z celého světa. Akce, které pořádáme pro zahraniční i české studenty, si sami užíváme spolu s nimi. Jsme jim neustále nablízku nejen jako pomáhající organizace, ale taky jako jejich přátelé.

Zvýhodnění při výjezdu na stáž

V současné době se snažíme vybojovat zvýhodnění členů ESN při výjezdu do zahraničí. Práce pro ESN je zároveň službou univerzitě a zahraničním studentům, a proto je takové zvýhodnění na místě. Dosud ono minimum spočívá v tom, že před výjezdem si díky zahraničním studentům můžeš procvičit mluvenou angličtinu, ze které budeš muset složit zkoušku, abys mohl vyjet. Pracujeme ale na tom, aby naši členové byli i hmatatelně zvýhodněni - například body navíc.

ESNcard

Jsi-li členem ESN VŠB-TUO, jsi taky členem mezinárodní sítě Erasmus Student Network, a máš proto nárok využívat i jejich výhod. ESNcard získá každý člen a díky ní může - kromě slevněných či úplně zdarma vstupů na akce pořádané všemi sekcemi ESN po celém světě - taky získávat slevy v některých podnicích. (např. 20% v NewYorker)