Aktivní člen

Stát se aktivním členem ESN znamená přidat se do týmu v oblasti, která tě zajímá. Pokud děláš grafiku, dostaneš prostor v Public Relations týmu. Pokud dobře rozumíš lidem, vyzkoušej si to v Human Resources. Umíš-li vyjednávat, vylepši si své schopnosti v týmu Fundraisera. Navíc se vedoucí týmů může změnit každý rok, takže budeš-li dobrý, můžeš to před zimním semestrem převzít i ty.

Tým.

Týmy, ve kterých se můžeš realizovat:

Public Relations

Náš PR tým je tvořen kromě PR Responsible i dalšími zodpovědnými funkcemi: hlavní grafik (určuje rámec jednotných grafických prvků, a podle něj pak ostatní grafici tvoří plakáty, letáky apod.), distribution responsible (rozhoduje o strategii rozmístění jednotlivých promo materiálů), social media manager (má na starost správu sociálních sítí, a to jak obsahově, tak graficky), event promotion responsible (zajišťuje promo aktivity na správném místě ve správný čas pro jednotlivé události pořádané ESN), media communication responsible (zodpovědný za to, aby se ESN pravidelně objevovalo v médiích - zejména univerzitních, ale spolupracovali jsme i s ČT, Moravskoslezským deníkem či PRIO časopisem), atd. Fantazii a nasazení se v PR týmu žádné meze nekladou, proto máš-li zájem o sféru vztahů s veřejností, neváhej kontaktovat PR Responsible: pr@esnvsb.cz.

Human Resources

Zkušenosti v oblasti HR jsou v dnešní době velkou výhodou. Umění řídit lidské zdroje je schopnost, kterou si člověk neosvojí podle příručky, ale musí se ji naučit v praxi. Náš HR tým poskytuje mnoho prostoru pro realizaci vlastních myšlenek vzhledem k tomu, že se zaměřuje na náborové aktivity (jak správně oslovit tu správnou cílovou skupinu) i na souvislosti uvnitř organizace (poznat, kdo se na co hodí a optimalizovat tak lidské zdroje v organizaci). Zajímá-li tě oblast HR, kontaktuj Human Resources Manager na hr@esnvsb.cz a on už ti poradí, kudy se máš začít ubírat.

SocialErasmus Coordinator

SocialErasmus je program ESN, který se realizuje po celé Evropě a dvakrát do roka bývá SocialErasmus Week - vždy jeden týden. V ten čas se realizují větší projekty v sociální oblasti - pomoc lidem, zvířatům, životnímu prostředí, apod. Do teď jsme realizovali venčení pejsků z útulků, pravidelně darujeme různé předměty sociálně slabším lidem (převážně ty, které tu nechají odjíždějící zahraniční studenti - jako nádobí apod.), zdarma jsme objímali lidi (tzv. Free Hugs) a pro děti z dětských domovů a základních škol jsme uspořádali velkou akci, kde jsme představovali různé evropské státy zábavnou formou (včetně soutěží za věcné ceny) a pustili jim film v kině Vesmír. Pokud jsi člověk, který rád rozdává radost a úsměv, je dosti kreativní na to, aby vymýšlel takové akce a zvládne zrealizovat větší i menší projekty (s naší pomocí), napiš na se@esnvsb.cz.

Event Coordinator

Event Coordinator je člověk, který vede tým lidí, kteří realizují akce se záštitou ESN. V celém EC týmu jde hlavně o schopnosti s project managementem, neboli projektovým řízením. Naplánovat akci tak, aby byla úspěšná, aby proběhla na správném místě ve správný čas, a aby ji navštívili ti, na které se zaměřujeme - to je úkolem všech členů týmu EC. Pořádají akce malého i velkého rozsahu - od jednodenních výšlapů na Lysou horu přes vodácký víkend, několikadenní snowtrip nebo noční open-air akci před Menzou. Pokud máš dojem, že jsi schopen zodpovědně zorganizovat akci, která na sebe vydělá, a která se účastníkům bude líbit, nebo pokud máš jen dobrý nápad, který by stálo za to realizovat, můžeš dostat šanci právě v EC týmu. Kontaktuj Event Coordinator na event@esnvsb.cz a domluv se, jak je možné se zapojit.

FILLUP Manager

Do EC týmu patří i pořádání akcí v rámci programu FILLUP - jazykový program pro české i zahraniční studenty, díky kterému se mohou zcela zdarma zlepšovat v cizích jazycích. Připadají-li ti cizí jazyky zajímavá disciplína, přidej se k FILLUP týmu a dej se do organizace některé z našich jazykových aktivit - FILLUP gatherings, Tandems, CatchUp Language (momentálně vyučujeme zábavnou a komunikativní formou 5 jazyků - angličtinu, němčinu, italštinu, španělštinu a francouzsštinu). V případě zájmu kontaktuj FILLUP Manager (fillup@esnvsb.cz), který ti řekne přesně, kde jsou volné pozice.

Party Coordinator

Tým zodpovědný za legendární párty není banda lidí, kteří chodí s erasmáky pařit. Jsou to ti, kteří musejí domlouvat a vyjednávat s majiteli barů a klubů podmínky, slevy a někdy i dlouhodobou spolupráci. Je to dřina, která se ti vrátí v podobě nabytých zkušeností. Do párty týmu ale spadají i funkce jako moderátor akcí, promoter a podobně. Zajímá-li tě tento tým, ozvi se koordinátorovi tohoto týmu (party@esnvsb.cz).

Fundraiser

Fundraiser je člověk, který jedná s partnery a sponzory organizace. Jednak se snaží vyjednat nové spolupráce a jednak udržuje vztahy s již kontaktovanými firmami. Je to náročná funkce zejména pro koordinátora (tedy Fundraisera), ale lidé v jeho týmu si mohou vzít na starost jednu konkrétní firmu nebo oblast (například jedna osoba pro komunikaci s pivovarem, se kterým nyní rozjíždíme spolupráci, nebo jedna osoba na vyjednávání slev na ESNcard v restauracích, apod.). Vzhledem k tomu, že jako lokální sekce mezinárodní studentské organizace, která má přes 12 000 členů všude ve světě, máme co nabídnout, lze se pouštět i do relativně velkých akcí. Chceš-li o práci FR vědět více, napiš současnému Fundraiserovi (fr@esnvsb.cz).

RISE Manager

Do týmu FR manažera spadá i samostatný RISE Program, který spočívá ve zvyšování odbornosti studentů jak českých, tak zahraničních, a snaží se i těm zahraničním umožnit podílet se na výzkumu, dostat se na odborné exkurze, nebo dokonce získat během jejich stáže v Ostravě i nějakou odbornou praxi. RISE program funguje na všech fakultách a chceš-li se podílet na jeho tvorbě na tvé vlastní fakultě, domuv se s RISE manažerem (rise@esnvsb.cz)

Knowledge Manager

Když se v organizaci zodpovědní členové střídají po roce, dochází k rychlé fluktuaci informací, které by se - nebýt KM týmu - ztrácely. Úkolem KM je zajistit, aby se jednou nabyté zkušenosti a poznatky neztrácely, ale předávaly se dalším generacím. Zajímá-li tě práce s informacemi a taky oblast IT, KM tým je pro tebe. Můžeš se toho mnoho naučit. Kontakt: km@esnvsb.cz.

IT Responsible

Náš web (a nejen ten) se neustále vyvíjí a mění, proto i v oblasti IT je u nás prostor pro tvořivost a vlastní iniciativu. Jsi-li sběhlý v IT a chceš získat praxi, kontaktuj nás na it@esnvsb.cz.

Treasurer

Treasurer v překladu znamená pokladník, ale u nás tato funkce znamená mnohem více. Veškerá správa financí, účetnictví, daňová přiznání a podobné záležitosti řeší Treasurer a jeho tým. Zároveň je jeho velkým úkolem zajistit, aby ostatní členové byli informováni o finanční situaci organizace, a aby rozuměli všemu, co se s penězi ESN děje. Člověk se něco nejlépe naučí tehdy, když to musí vysvětlit někomu jinému, ideálně lajkovi. Proto chceš-li si prohloubit své znalosti v této oblasti, napiš na treasurer@esnvsb.cz a projdeš-li u něj, můžeš se v budoucnu sám stát Treasurerem.