Abychom se vyhli nepříjemnostem, které se už v historii buddy systému v České republice odehrály, vytvořili jsme kodex buddyho. Měj jej, prosím, stále na paměti.

BUDDY:                        

  • bere své poslání zodpovědně a vážně
  • je zdrojem informací a pomoci pro všechny zahraniční studenty
  • slouží jako kulturní průvodce
  • chová se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ESN VŠB-TUO a potažmo VŠB-TU Ostrava
  • nezneužije neznalosti místních poměrů svěřeného studenta ku svému prospěchu
  • nezneužije kontaktů na členy ESN VŠB-TUO a zahraniční studenty ke komerčním účelům