Abychom se vyhli nepříjemnostem, které se už v historii buddy systému v České republice odehrály, vytvořili jsme kodex buddyho. Měj jej, prosím, stále na paměti.

BUDDYHO KODEX

Buddy...

  • ... bere své poslání zodpovědně a vážně.
  • ... je zdrojem informací a pomoci pro všechny zahraniční studenty.
  • ... slouží jako kulturní průvodce.
  • ... chová se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ESN VŠB-TUO a potažmo VŠB-TU Ostrava.
  • ... nezneužije neznalosti místních poměrů svěřeného studenta ku svému prospěchu.
  • ... nezneužije kontaktů na členy ESN VŠB-TUO a zahraniční studenty ke komerčním účelům.